Funkce nosu

Nos je vstupním orgánem dýchací soustavy, je fyziologickou branou dýchacích cest, chrání náš organismus před vnějšími nečistotami. Každý den jím projde 10–15 tisíc litrů vzduchu. Dýchání nosem je vrozený reflex, který se u člověka naplno vyvine mezi třetím a pátým měsícem života.

Jak nos funguje

Nos má tři základní funkce: zajištění termoregulace a obranných reakcí, rozpoznání vůně a chuti, podíl na tvorbě hlasu a artikulaci.

1. Zajištění termoregulace a obranných reakcí

Při dýchání nosem se vzduch podle potřeby ohřívá, ochlazuje a zvlhčuje. V nose se vzduch také čistí – zachytávají se v něm částečky prachu, nečistot, alergenů a patogenů, které mohou způsobovat alergie a jiné zdravotní komplikace.

Sliznice nosu je pokryta řasinkami (řasinkový epitel) a tenkou vrstvou hlenu, který má za úkol nečistoty zachytávat. Řasinky jsou v neustálém pohybu a posunují hlen do polykacích cest. Pokud je sliznice nosu narušená nebo vysušená, řasinkový epitel neplní svoji funkci, jeho pohyb se zpomaluje, bakterie se na něm sice zachytí, ale nejsou dostatečně rychle posouvány dále do polykacích cest, hlen se zahušťuje a hrozí vznik zánětu. Aby mohl nos plnit svoji funkci při obraně organismu, je pro něj podstatný neustálý pohyb řasinek a přiměřené množství a konzistence hlenu. O řasinkový epitel a nosní sliznici je potřeba pečovat a zvlhčovat je – například šetrným oplachováním a pravidelnou nosní hygienou.

2. Rozpoznání vůně a chuti

Nosem rozpoznáváme také vůně a chutě. To nám umožňují nervová zakončení umístěná kolem nosních otvorů. Člověk rozlišuje více než deset tisíc různých pachů a vůní.

Pokud máme rýmu, je tato funkce oslabena. Je to proto, že čichové a chuťové receptory nefungují tak, jak by měly, a přenos z nervových zakončení do příslušných center mozku je omezený.

3. Podíl na tvorbě hlasu a artikulaci

Nos hraje důležitou úlohu také při mluvení. Je součástí rezonančních prostor a spolu s dutinou ústní a jazykem se podílí na tvorbě hlasu a artikulaci. Když máme rýmu, vzduch ucpaným nosem neprochází, jak by měl, a my tak mluvíme „přes nos“.